DENTÁLNÍ HYGIENA, s. r. o.
P. Pavlík, DiS.  ♦  V. Pavlíková, DiS. 

Děti a dentální hygiena

Zubní kaz v dětském věku představuje závažný problém.

Zanedbání péče mléčného chrupu může vést k nepříjemným komplikacím a také k trvalým následkům na stálém chrupu. Proto je zásadní udržovat dočasný chrup bez kazů nebo dobře ošetřený.

Kazivost dětského chrupu je nepříznivá nejen z hlediska zdravotního, ale i psychologického. Děti mladšího školního věku jsou z pohledu vzniku zubního kazu velice ohroženou skupinou. S tím spojená bolest může vyvolat psychická traumata, která často přetrvávají do dospělosti.

Faktorů, které ovlivňují vznik zubního kazu je mnoho. Při hledání cílených preventivních opatření je důležitý individuální přístup. Součástí zubní prevence u dětí, by mělo být také pěstovaní schopnosti jednat uvědoměle vůči vlastnímu zdraví. Jedná se o takzvanou “zdravotní gramotnost”.

Dentální hygienistka je jako kouč, měla by intuitivně vystihnout psychologické pozadí spolupráce nejen s dětským pacientem. Dostává se do role trenéra. Čištění zubů nemůžeme sice srovnávat s fotbalem, ale i tam se od dětí vyžadují povinnosti, které nejsou vždy přijímány s nadšením, jako například: kázeň, učení se a dodržování pravidel. Vždy je současně nutné, posilovat sebedůvěru a výdrž. Dát jim kromě instrukcí a tréninku pocit jistoty, že něco dovedou. Na rozdíl od pozitivního pojetí posilování sebedůvěry, se méně osvědčuje ”bojovat proti nemocem”zastrašováním. Zastrašování nebo vzbuzování obav je často kontraproduktivní a může vést k zanevření nebo přímému odmítnutí. Také kritiku svého chování vnímají děti často jako kritiku své osoby. Nevhodná kritika vyvolává spíše odmítnutí, než aby motivovala k odhodlání vypořádat se s nějakou věcí.

Velice významný zážitek jsou pro děti příjemně čistá ústa po odborném vyčištění, kdy dítě cítí (často poprvé v životě) hladké čisté zuby.

Přes veškeré dosavadní snahy odborníků není péče o chrup dostatečně zakotvená v povědomí naší populace, a je podceňovaná. Roli tady hrají předsudky a malá, nebo špatná informovanost.