DENTÁLNÍ HYGIENA, s. r. o.
P. Pavlík, DiS.  ♦  V. Pavlíková, DiS.  ♦  T. Šebková, DiS.

kaz01-1

Chrup před provedením dentální hygieny a po zásahu.

Chrup před provedením dentální hygieny a po zásahu.