DENTÁLNÍ HYGIENA, s. r. o.
P. Pavlík, DiS.  ♦  V. Pavlíková, DiS.  ♦  T. Šebková, DiS.

kazR

Chrup před provedením hygieny, po zásahu a po 10 letech.

Chrup před provedením hygieny, po zásahu a po 10 letech.